10 клас


Календарно-тематичне планування уроків
Інформатики (рівень стандарту) базовий модуль
для 10 класу
(До підручника «Інформатика 10(11) клас»)
Морзе Н. В. Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10(11) кл.
закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе,
О. В. Барна. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018.
за навчальною програмою 2018 року
Навчальна програма з інформатики (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

№ уро-ку
Дата
уроку
Тема уроку
Примітки
Тема 1. Інформаційні технології в суспільстві
1.                      

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі.

2.                      


3.                      


4.                      


5.                      


6.                      


7.                      


8.                      


9.                      

Тема 2. Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних
10.                 


11.                 

Інструктаж з БЖД. Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки.

12.                 

Інструктаж з БЖД. Візуалізація рядів і трендів даних.

13.                 

Інструктаж з БЖД. Інфографіка. Практична робота 3.

14.                 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування рівнянь, систем рівнянь, оптимізаційних задач. Практична робота 4.

15.                 

Інструктаж з БЖД. Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків.

16.                 

Інструктаж з БЖД. Розв'язання задач з різних предметних галузей. Практична робота 5.
Тема 3. Системи керування базами даних
17.                 

Інструктаж з БЖД. Поняття бази даних і систем керування базами даних, їх призначення.

18.                 

Інструктаж з БЖД. Реляційні бази даних, їхні об’єкти.

19.                 

Інструктаж з БЖД. Ключі й зовнішні ключі. Зв’язки між записами і таблицями. Визначення типу зв'язку.

20.                 

Інструктаж з БЖД. Створення таблиць. Введення і редагування даних різних типів. Практична робота 6.

21.                 

Інструктаж з БЖД. Впорядкування, пошук і фільтрування даних.

22.                 

Інструктаж з БЖД. Запити на вибірку даних.

23.                 

Інструктаж з БЖД. Робота з базою даних. Практична робота 7.

Тема 4. Мультимедійні та гіпертекстові документи
24.                 

Інструктаж з БЖД. Технології опрацювання мультимедійних даних.

25.                 

Інструктаж з БЖД. Системи керування вмістом для веб-ресурсів.

26.                 

Інструктаж з БЖД. Створення та адміністрування сайту.

27.                 

Інструктаж з БЖД. Створення та адміністрування сайту. Практична робота 8.

28.                 

Інструктаж з БЖД. Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа.

29.                 

Інструктаж з БЖД. Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа. Практична робота 9.

30.                 

Інструктаж з БЖД. Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці.

31.                 

Інструктаж з БЖД. Поняття пошукової оптимізації.

32.                 

Інструктаж з БЖД. Просування веб-сайтів. Роль електронних медійних засобів в житті людини.

33.                 

Інструктаж з БЖД. Виконання колективного навчального проекту.

34.                 

Інструктаж з БЖД. Захист колективного навчального проекту.

35.                 

Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.Орієнтовне календарно-тематичне планування вибіркових модулів за навчальною програмою вибірково-обов’язкового предмету інформатика для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту)


Навчальна програма з інформатики (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

№ уро-ку
Дата
уроку
Тема уроку
Примітки
Тема 1. Проектування моделі бази даних
1.                       

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі.
Поняття моделі подання даних, основні моделі подання даних.

2.                       

Інструктаж з БЖД. Поняття бази даних. Поняття, призначення й основні функції систем управління базами даних.

3.                       

Інструктаж з БЖД. Модель «сутність-зв’язок» предметної області.

4.                       

Інструктаж з БЖД. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку.

5.                       

Інструктаж з БЖД. Класифікація зв’язків за множинністю та обов’язковістю.

6.                       

Інструктаж з БЖД. Відображення на базу даних зв’язків «загальний тип-різновид», зв’язків між кількома сутностями та зв’язків сутностей самих із собою.

7.                       

Інструктаж з БЖД. Побудова моделі даних предметної області.

Тема 2. Створення реляційної бази даних
8.                       

Інструктаж з БЖД. Створення та відкриття бази даних. Основні об’єкти БД.

9.                       

Інструктаж з БЖД. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.

10.                   

Інструктаж з БЖД. Створення БД, таблиць та наповнення їх інформацією.

11.                   

Інструктаж з БЖД. Обмеження цілісності, що накладаються зв’язками.

12.                   

Інструктаж з БЖД. Створення зв'язків у СКБД.

13.                   

Інструктаж з БЖД. Розробка інтерфейсу користувача для введення даних.

14.                   

Інструктаж з БЖД. Створення форм для введення даних у таблиці.

15.                   

Інструктаж з БЖД. Використання списків для моделювання зв’язків.

16.                   

Інструктаж з БЖД. Використання в інтерфейсі користувача БД кнопок, створення меню користувача БД.

17.                   

Інструктаж з БЖД. Сортування, пошук і фільтрація даних.

18.                   

Інструктаж з БЖД. Поняття запиту до реляційної бази даних. Створення простих вибіркових запитів.

19.                   

Інструктаж з БЖД. Параметризовані запити.

20.                   

Інструктаж з БЖД. Основи мови SQL. Оператор IN.

21.                   

Інструктаж з БЖД. Віднімання множин записів.

22.                   

Інструктаж з БЖД. Обчислення підсумкових показників для груп записів.

23.                   

Інструктаж з БЖД. Вибіркові запити з фразами GROUP BY та HAVING.

24.                   

Інструктаж з БЖД. Застосування мови SQL для обчислення підсумкових показників та вибирання груп записів.

25.                   

Інструктаж з БЖД. Створення запитів на додавання, оновлення та видалення даних

26.                   

Інструктаж з БЖД. Імпорт даних у базу та експорт даних з БД.

27.                   

Інструктаж з БЖД. Створення звітів за однією та кількома таблицями. Групування даних у звітах.

28.                   

Інструктаж з БЖД. Використання у звітах обчислюваних полів.

Тема 3. Виконання індивідуальних та колективних проектів
29.                   

Інструктаж з БЖД. Модель «сутність-зв’язок» предметної області.

30.                   

Інструктаж з БЖД. Побудова моделі даних предметної області.

31.                   

Інструктаж з БЖД. Створення бази даних у програмному середовищі.

32.                   

Інструктаж з БЖД. Розробка запитів та їх реалізація.

33.                   

Інструктаж з БЖД. Розробка та реалізація інтерфейсу проекту.

34.                   

Інструктаж з БЖД. Підготовка звітів.

35.                   

Інструктаж з БЖД. Представлення та захист проектів.


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ. ІНФОРМАТИКА 10(11) КЛАС. ВИБІРКОВИЙ МОДУЛЬ. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА


Немає коментарів:

Дописати коментар