8 клас

№ уро-ку
Дата
уроку
Тема уроку
Примітки
Тема  1. Кодування даних (3 год)
1.                       

Кодування та декодування повідомлень

2.                       

Двійкове кодування Вправа1

3.                       

Тема 2. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера (5 год)
4.                       

Історія опрацювання інформаційних об’єктів Вправа1
5.                       

Архітектура комп’ютера. Технічні характеристики складових комп’ютера Вправа1

6.                       


7.                       

Програмне забезпечення комп’ютера  Вправа1

8.                       

Тема 3.  Опрацювання текстових даних (6 год)
9.                       

Списки в текстовому документі Вправа1

10.                   

Таблиці в текстовому документі

11.                   

Опрацювання текстового документа,
що містить різні об’єкти Вправа1

12.                   


13.                   

Оформлення документів. Структура складного
текстового документа

14.                   

Тема 4.  Опрацювання об’єктів мультимедіа (6 год)
15.                   

Знайомство з форматами відео- та аудіофайлів
16.                   

Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа
17.                   

Створення аудіо- та відеофрагментів

18.                   

Опрацювання, збереження та публікація  відеокліпу
19.                   


20.                   

Тема 5. Технології опрацювання числових даних
у середовищі табличного процесора (10 год)
21.                   

Типи посилань на комірки в Excel

22.                   


23.                   

Логічні функції

24.                   

Математичні та статистичні функції

25.                   

Параметри сторінки. Друкування таблиці

26.                   

Упорядкування даних. Умовне форматування

27.                   


28.                   

Розширені фільтри. Проміжні підсумки

29.                   

Діаграми та графіки
30.                   


Тема 6. Основи подійно- та об’єктно-орієнтованого програмування (8 год)
31.                   

Знайомство із середовищем програмування Вправа1 

32.                   

Створення найпростішого проекту

33.                   

Запис програми

34.                   

Основні компоненти програми Вправа2

35.                   

Властивості і методи елементів керування

36.                   

Налагодження програмного коду

37.                   

Практична робота 11. Створення об’єктно- орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення

38.                   

Практична робота 12. Створення програми
з кнопками і написами
Тема 7. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами (10 год)
39.                   

Величини та їхні властивості 

40.                   

Елементи для введення даних   Вправа1 

41.                   

Практична робота 13. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування

42.                   

Величини цілих типів

43.                   

Величини дійсних типів

44.                   

Величини логічного типу

45.                   

Величини символьного типу

46.                   

Величини рядкового типу

47.                   

Перетворення величин одного типу на інший

48.                   

Практична робота 14. Налагодження готової
програми

Тема 8. Алгоритми з повтореннями та розгалуженнями (9 год)
49.                   

Алгоритми з розгалуженнями

50.                   

Складання програм із розгалуженнями

51.                   

Поліваріантне розгалуження

52.                   

Компоненти вибору

53.                   

Алгоритми з повтореннями.
Цикл із передумовою

54.                   

Алгоритми з повтореннями.
Цикл із післяумовою

55.                   

Алгоритми з повтореннями.
Цикл із параметром

56.                   

Складання циклічних алгоритмів опрацювання
величин

57.                   

Практична робота 15. Складання та виконання
алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин

Тема 9. Графічне відображення даних (7 год)
58.                   

Базові графічні примітиви

59.                   

Налаштування властивостей графічних примітивів

60.                   

Створення програм із графічним відображенням даних

61.                   

Графічні компоненти

62.                   

Виведення малюнків із зовнішніх файлів

63.                   

Розробка програм з графічними компонентами

64.                   

Практична робота 16. Створення програми
з графічними компонентами

Тема 10. Розв’язування компетентнісних задач. Виконання проектів (6 год)
65.                   

Розв’язування компетентнісних задач

66.                   

Розв’язування компетентнісних задач

67.                   

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі
навчального курсу «Інформатика»

68.                   

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

69.                   

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

70.                   

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

Немає коментарів:

Дописати коментар