8 клас

Календарно-тематичне планування уроків
інформатики
для 8 класу
(за підручником Морзе Н. В. Інформатика:
підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер. – К.: УОВЦ «Оріон», 2016. – 240 с.)
Згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).
Навчальна програма:
Програма курсу «Інформатика» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Мирослав Жалдак, Наталія Морзе, Ганна Ломаковська, Галина Проценко,  Йосиф Ривкінд, Віктор Шакотько) – [Електронний ресурс]. – Режим перегляду: http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
№ уро-ку
Дата
уроку
Тема уроку
Примітки
Тема  1. Кодування даних (3 год)
1.                       


2.                       


3.                       

Тема 2. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера (5 год)
4.                       

5.                       


6.                       


7.                       


8.                       

Тема 3.  Опрацювання текстових даних (6 год)
9.                       


10.                   


11.                   


12.                   


13.                   


14.                   

Тема 4.  Опрацювання об’єктів мультимедіа (6 год)
15.                   

16.                   

17.                   

Створення аудіо- та відеофрагментів

18.                   

Опрацювання, збереження та публікація  відеокліпу
19.                   


20.                   

Тема 5. Технології опрацювання числових даних
у середовищі табличного процесора (10 год)
21.                   

Типи посилань на комірки в Excel

22.                   


23.                   

Логічні функції

24.                   

Математичні та статистичні функції

25.                   

Параметри сторінки. Друкування таблиці

26.                   

Упорядкування даних. Умовне форматування

27.                   


28.                   

Розширені фільтри. Проміжні підсумки

29.                   

Діаграми та графіки
30.                   


Тема 6. Основи подійно- та об’єктно-орієнтованого програмування (8 год)
31.                   

Знайомство із середовищем програмування Вправа1 

32.                   

Створення найпростішого проекту

33.                   

Запис програми

34.                   

Основні компоненти програми Вправа2

35.                   

Властивості і методи елементів керування

36.                   

Налагодження програмного коду

37.                   

Практична робота 11. Створення об’єктно- орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення

38.                   

Практична робота 12. Створення програми
з кнопками і написами
Тема 7. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами (10 год)
39.                   

Величини та їхні властивості 

40.                   

Елементи для введення даних   Вправа1 

41.                   

Практична робота 13. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування

42.                   

Величини цілих типів

43.                   

Величини дійсних типів

44.                   

Величини логічного типу

45.                   

Величини символьного типу

46.                   

Величини рядкового типу

47.                   

Перетворення величин одного типу на інший

48.                   

Практична робота 14. Налагодження готової
програми

Тема 8. Алгоритми з повтореннями та розгалуженнями (9 год)
49.                   

Алгоритми з розгалуженнями

50.                   

Складання програм із розгалуженнями

51.                   

Поліваріантне розгалуження

52.                   

Компоненти вибору

53.                   

Алгоритми з повтореннями.
Цикл із передумовою

54.                   

Алгоритми з повтореннями.
Цикл із післяумовою

55.                   

Алгоритми з повтореннями.
Цикл із параметром

56.                   

Складання циклічних алгоритмів опрацювання
величин

57.                   

Практична робота 15. Складання та виконання
алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин

Тема 9. Графічне відображення даних (7 год)
58.                   

Базові графічні примітиви

59.                   

Налаштування властивостей графічних примітивів

60.                   

Створення програм із графічним відображенням даних

61.                   

Графічні компоненти

62.                   

Виведення малюнків із зовнішніх файлів

63.                   

Розробка програм з графічними компонентами

64.                   

Практична робота 16. Створення програми
з графічними компонентами

Тема 10. Розв’язування компетентнісних задач. Виконання проектів (6 год)
65.                   

Розв’язування компетентнісних задач

66.                   

Розв’язування компетентнісних задач

67.                   

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі
навчального курсу «Інформатика»

68.                   

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

69.                   

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

70.                   

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»


Немає коментарів:

Дописати коментар