11 клас


Календарний план з інформатики
для 11 класу
(«Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту»
(Автори: І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова) Лист МОН №1/9-862 від 29.11.2010)
(33 год. + 2 год. резервного часу, 1 год. на тиждень)
уроку
Орієнтовна дата
Зміст навчального матеріалу
Кількість
годин
Домашнє
завдання

І семестр
Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації (5 год.)
1.

Вступний інструктаж з правил безпеки під занять в кабінеті інформатики. Інструкції №8.1-8.4. Поняття моделі. Моделювання як метод дослідження об’єктів.
1


2.

Практична робота №1. Побудова інформаційної моделі.
1


3.

1


4.

1


5.

1


Системи опрацювання табличних даних (11 год.)
Електронні таблиці. Табличний процесор (5 год.)
6.

1


7.

Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок. Практична робота №2. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.
1


8.

Використання найпростіших формул.
1


9.

Практична робота №3. Використання формул в електронних таблицях.
1


10.

Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми. Практична робота №4. Побудова діаграм.
1


Аналіз даних у середовищі табличного процесора (6 год.)
11.

Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.
1


12.

Практична робота №5. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора.
1


13.

Сортування й фільтрація даних у таблицях. Практична робота №6. Сортування та фільтрація даних.
1


14.

Проміжні підсумки та зведені таблиці.
1


15.

Умовне форматування даних.
1


16.

Підсумкове повторення та оцінювання за І семестр.        
1Бази даних. Системи управління базами даних (9 год.)

17.

Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем управління базами даних (СУБД). Огляд реляційної моделі даних. Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку.
1

18.

Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи управління базами даних. Властивості полів, типи даних.
1

19.

Введення даних у таблиці. Призначення форм. Сортування, пошук і фільтрація даних.
1

20.

Практична робота №7. Робота з об’єктами бази даних в середовищі СУБД.
1

21.

Поняття запиту до реляційної бази даних. Призначення звітів.
1

22.

Створення таблиць, форм, запитів на вибірку даних і звітів за допомогою майстрів. Редагування запитів і форм за допомогою конструктора.
1

23.

Практична робота №8. Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм і введення даних.
1

24.

Практична робота №9. Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора.
1

25.

Залік з теми: Бази даних. Системи управління базами даних.
1

Інформаційні технології (8 год.)

Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів (4 год. + 1 год. резерву)

26.

Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Етапи створення веб-сайтів. Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів.
1

27.

Практична робота №10. Автоматизоване створення веб-сайту.
1

28.

Наповнення веб-сторінки текстом та графічними даними, створення гіперпосилань, завантаження файлів.
1

29.

Основи веб-дизайну. Огляд сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології.
1

30.

Поняття блогу, різновиди блогів. Практична робота №11. Створення й ведення власного блогу.
1

Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів (2 год.)

31.

Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою керування базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій.
1

32.

Практична робота №12. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах.
1

Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту (2 год. + 1 год. резерву)

33.

Середовище для спільної роботи  з документами.
Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами.
1

34.

Практична робота №13. Розробка колективного проекту.
1

35.

Підсумкове повторення та оцінювання за ІІ семестр, за рік.
1
Немає коментарів:

Дописати коментар