9 клас

Календарно-тематичне планування уроків
інформатики
для 9 класу
(за підручником Морзе Н. В. Інформатика:
підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер. – К.: УОВЦ «Оріон», 2017. – 221 с.)
Згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).
Навчальна програма:
Програма курсу «Інформатика» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Мирослав Жалдак, Наталія Морзе, Ганна Ломаковська, Галина Проценко,  Йосиф Ривкінд, Віктор Шакотько) – [Електронний ресурс]. – Режим перегляду: http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
№ уро-ку
Дата
уроку
Тема уроку
Примітки
Тема 1.  Інформаційні технології у суспільстві (2 години + 1 резерв)
1.                       
__.__.__

2.                       
__.__.__

3.                       
__.__.__
Тема 2. Мережеві технології (4 години)
4.                       
__.__.__

5.                       
__.__.__

6.                       
__.__.__

7.                       
__.__.__
Тема 3. Комп’ютерні презентації (6 годин)
8.                       
__.__.__

9.                       
__.__.__

10.                   
__.__.__

11.                   
__.__.__
Додавання відео- та аудіоданих у презентацію.

12.                   
__.__.__

13.                   
__.__.__
Тема 4. Основи інформаційної безпеки. (4 години)
14.                   
__.__.__

15.                   
__.__.__
Безпека в Інтернеті.

16.                   
__.__.__
Безпечне зберігання даних.

17.                   
__.__.__
Практична робота №4. Налаштування параметрів безпеки в середовищі браузера.
Тема 5. Комп’ютерне моделювання (6 годин)
18.                   
__.__.__
Поняття комп’ютерної моделі. Види комп’ютерних моделей.

19.                   
__.__.__
Етапи комп’ютерного моделювання.

20.                   
__.__.__
Практична робота №5. Комп’ютерне моделювання.

21.                   
__.__.__
Поняття карти знань. Середовище редактора карт знань.

22.                   
__.__.__
Створення карти знань. Редагування та форматування вузлів.  Збереження, відкривання та закривання карти знань

23.                   
__.__.__
Редагування карти знань. Керування показом карти знань.
Тема 6. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання. (10 години + 2 резерв)
24.                   
__.__.__
Поняття табличної величини.

25.                   
__.__.__
Елемент керування. Багаторядкове текстове поле.

26.                   
__.__.__
Алгоритм опрацювання табличних величин

27.                   
__.__.__
Відображення даних у табличній формі

28.                   
__.__.__
Обчислення суми значень і кількості елементів табличної величини.

29.                   
__.__.__
Практична робота №6. Знаходження сум і кількості значень елементів табличних величин за заданими умовами.

30.                   
__.__.__
Найбільший і найменший елементи табличної величини.

31.                   
__.__.__
Практична робота №7. Пошук значень у табличній величині.

32.                   
__.__.__
Повторення і систематизація навчального матеріалу за І семестр.

33.                   
__.__.__
Візуалізація елементів табличної величини за допомогою прямокутників

34.                   
__.__.__
Візуалізація елементів табличної величини за допомогою інших примітивів.

35.                   
__.__.__
Опрацювання табличних величин

Тема 7. Комп’ютерні публікації  (5 годин)
36.                   
__.__.__
Поняття комп’ютерної публікації. Програми для створення публікацій.

37.                   
__.__.__
Робота з графічними і текстовими об’єктами

38.                   
__.__.__
Практична робота №8 Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону.

39.                   
__.__.__
Створення, редагування та форматування комп’ютерних публікацій та їх об’єктів.

40.                   
__.__.__
Практична робота №9. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження.
Тема 8. Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор (6 годин)
41.                   
__.__.__
Основні поняття комп’ютерної графіки.

42.                   
__.__.__
Знайомство з векторним графічним редактором.

43.                   
__.__.__
Особливості побудови й опрацювання векторних зображень

44.                   
__.__.__
Практична робота №10. Створення простих векторних зображень.

45.                   
__.__.__
Опрацювання векторних зображень

46.                   
__.__.__
Практична робота №11. Створення складених векторних зображень.
Тема 9. Створення персонального навчального середовища. (8 годин + 1 резерв)
47.                   
__.__.__
Персональне навчальне середовище. Використання хмарних сервісів для зберігання даних.

48.                   
__.__.__
Використання онлайн-середовищ для створення електронних документів.

49.                   
__.__.__
Практична робота №12. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм.

50.                   
__.__.__
Етапи створення веб-сайтів. Веб-конструктори.

51.                   
__.__.__
Конструювання сайтів.

52.                   
__.__.__
Практична робота №13. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

53.                   
__.__.__
Розмітка гіпертексту засобами HTML

54.                   
__.__.__
Малюнки та гіперпосилання на веб-сторінках.

55.                   
__.__.__
Створення таблиць засобами HTML

Тема 10. Розв’язування компетентнісних задач.
Виконання колективного навчального проекту. (7+8 годин)
56.                   
__.__.__
Розв’язування компетентнісних задач з теми «Інформаційні технології у суспільстві»

57.                   
__.__.__
Розв’язування компетентнісних задач з теми «Комп’ютерні презентації»

58.                   
__.__.__
Розв’язування компетентнісних задач з теми «Основи інформаційної безпеки»

59.                   
__.__.__
Розв’язування компетентнісних задач з теми «Табличні величини та алгоритми їх опрацювання»

60.                   
__.__.__
Розв’язування компетентнісних задач з теми «Комп’ютерні публікації»

61.                   
__.__.__
Розв’язування компетентнісних задач з теми «Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор»

62.                   
__.__.__
Розв’язування компетентнісних задач з теми «Створення персонального навчального середовища»

63.                   
__.__.__
Визначення тем навчальних проектів. Розробка планів виконання проектів.

64.                   
__.__.__
Виконання індивідуальних і групових проектів.

65.                   
__.__.__
Виконання індивідуальних і групових проектів.

66.                   
__.__.__
Виконання індивідуальних і групових проектів.

67.                   
__.__.__
Виконання індивідуальних і групових проектів.

68.                   
__.__.__
Оформлення матеріалів проектів. Підготовка до захисту проектів.

69.                   
__.__.__
Захист проектів.

70.                   
__.__.__
Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.
яття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Вимірювання довжини двійкового коду. Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка і передавання інформації. Об’єкти та їх властивості.
10.09.2015Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій. Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Інформатика як наука та галузь діяльності людини Вправа1
17.09.2015Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ. Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифікація та основні характеристики процесорів. Принцип дії та основні характеристики найбільш поширених видів запам’ятовуючих пристроїв: дискових накопичувачів, оперативної та флеш-пам’яті. Класифікація та основні характеристики принтерів. Відеосистема комп’ютера, призначення та основні характеристики її складових: монітора, відеоадаптера та відеопам’яті. 
24.09.2015Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та обробки інформації. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Мультимедійне обладнання. Комунікаційні пристрої.
Навчальна проктична робота №1.
01.10.2015Контрольна робота з тем "Інформація. Інформаційні процеси та системи", "Апаратне забезпечення інформаційних систем" (тестування) 
08.10.2015Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти. Різновиди інтерфейсу користувача. 
15.10.2015Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи. Використання вікон, меню, елементів керування.
Практична робота №2 "Робота з інтерфейсом користувача операційної системи"
22.10.2015Поняття файлової системи, відмінності між поширеними файловими системами. Поняття файлу, каталогу. Ім’я файлу та каталогу, розширення імені файлу. Імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв, шлях до файлу.
29.10.2015Робота з об’єктами файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та видалення об’єктів. Використання ярликів. Використання буфера обміну.
12.11.2015Типи файлів. Зв’язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів. Запуск на виконання програм.
Практична робота № 3 "Робота з об'єктами файлової системи"
19.11.2015Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи. Пошук інформації на комп’ютері.
Практична робота № 4 "Пошук інформаці на комп'ютері"
26.11.2015Встановлення й видалення програм. Відновлення видалених даних. Програма перевірки й очищення дисків. Дефрагментація дисків. Контрольні точки відновлення операційної системи.
Контрольна робота. 
03.12.2015Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів і троянських програм. Призначення, принцип дії та класифікація антивірусних програм. Робота в середовищі антивірусної програми. Правила профілактики зараження комп’ютера вірусами.
Практична робота №5 "Захист комп'ютера від вірусів"
10.12.2015Стискання, архівування та розархівування даних. Архіватори та операції з архівами.
Практична робота №6 "Архівування та розархівування даних"
Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків.
14.01.2016Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи
28.01.2016Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Поняття про права доступу до ресурсів. Спільне використання файлів і папок. Надання доступу до ресурсів.  
04.02.2016Спільне використання принтерів і спільний доступ до глобальної мережі. Віддалене керування комп’ютером. Навігація локальною мережею.
Практична робота №7 "Спільне використання ресурсів локальної мережі."

Призначення й структура мережі Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. Способи підключення до Інтернету, функції провайдера. Служби Інтернету. Поняття гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту. Поняття всесвітньої павутини та навігація нею. 

Використання та настроювання браузера. Вибір системи кодування під час перегляду веб-сторінок. Збереження веб-сторінок та їх фрагментів на локальному комп’ютері. Використання списку сайтів, обраних для швидкого доступу.

Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Стратегії пошуку інформації. Принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем.
Практична робота №8 "Пошук інформації в Інтернеті."

Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Огляд середовища текстового процесора. Формати файлів документів. Створення, відкриття й збереження текстового документа. Використання довідкової системи текстового процесора. 
Введення й редагування тексту. Виділення фрагментів тексту та операції з ними. Перевірка правопису.
Форматування шрифтів і абзаців.
Практична робота № 9 "Введення, редагування й форматування тексту"
Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів. Робота з кількома документами.
Практична робота №10 "Робота з текстовими фрагментами."
Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація засобів обробки графічних даних. Формати графічних файлів. Засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів.
 Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про роздільну здатність, глибину кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень.
Робота в середовищі редактора растрової графіки: робота з файлами, використання інструментів малювання.
Практична робота №11 "Створення растрових зображень."
Робота в середовищі редактора растрової графіки: виділення фрагментів малюнку, їх переміщення та копіювання. Створення текстових написів. Настроювання кольору. Практична робота №11 "Створення растрових зображень." (продовження)
Принципи побудови й обробки векторних зображень. Засоби графічного редактора, вбудованого у середовище офісних програм; створення простих векторних зображень. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур. Операції з об’єктами. Зафарбування об’єктів, встановлення параметрів заливки. 
Створення малюнків з кривих і ламаних. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами. Вирівнювання й групування об’єктів. 
Практична робота №12 "Створення векторних зображень."Немає коментарів:

Дописати коментар