7 клас

Календарно-тематичне планування уроків
інформатики
для 7 класу
(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах)
за навчальною програмою 2017 року
Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

№ уро-ку
Дата
уроку
Тема уроку
Примітки
Тема 1. Електронне листування
1.                       

2.                       

3.                       

4.                       


5.                       

Контрольна робота №1 з теми: «Електронне листування»
Тема 2. Моделювання
6.                       


7.                       

Етапи побудови інформаційної моделі. Побудова інформаційних моделей.

8.                       


9.                       

Карти знань, їх призначення. Редактор карт знань.

10.                   

Розв’язування компетентнісних задач.
Контрольна робота №2 з теми: «Моделювання»
Тест 1
Тест 2
Тема 3. Алгоритми з повторенням і розгалуженням
11.                   

Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Умовне висловлювання «Якщо – то – інакше». Базові алгоритмічні структури: структури повторення та розгалуження.
12.                   

Алгоритми з повторенням. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у середовищі Скретч.

13.                   

Інструктаж з БЖД. Практична робота 3. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у середовищі Скретч.

14.                   

Алгоритми з розгалуженням. Вправа1

15.                   

Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у середовищі Скретч.

16.                   

Інструктаж з БЖД. Практична робота 4. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у середовищі Скретч.

17.                   

Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у середовищі Скретч.

18.                   

Інструктаж з БЖД. Практична робота 5. Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у середовищі Скретч.

19.                   

Розв’язування компетентнісних задач.

20.                   

Контрольна робота №3 з теми: «Алгоритми з повторенням і розгалуженням»
Тема 4.  Табличний процесор
21.                   

Таблиці, електронні таблиці. Типи даних: число, текст, формула. Табличний процесор, його призначення. Відкривання, перегляд і збереження електронної книги. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості. Адресація в середовищі табличного процесора. Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора.
22.                   

Редагування даних таблиці. Уведення даних до комірок: текст, число. Іменовані комірки і діапазони. Автозаповнення. Копіювання, переміщення й вилучення даних.
23.                   

Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок.

24.                   

Інструктаж з БЖД. Практична робота 6. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора.

25.                   

Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі.
26.                   

Інструктаж з БЖД. Практична робота 7. Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі.

27.                   

Правила запису формул у табличному процесорі. Копіювання і переміщення формул. Поняття про модифікацію формул при копіюванні. Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max.
28.                   

Інструктаж з БЖД. Практична робота 8. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій.

29.                   

Розв’язування компетентнісних задач.
30.                   

Контрольна робота №4 з теми: «Табличний процесор»

Тема 5. Виконання індивідуальних навчальних проектів
31.                   

Вибір теми проекту. Аналіз умови задачі. Розробка плану виконання проекту.

32.                   

Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з використанням програмних засобів навчального призначення (математика, фізика, хімія, біологія, географія, тощо)

33.                   

Виконання індивідуальних навчальних проектів.

34.                   

Захист проекту.

35.                   

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.


Немає коментарів:

Дописати коментар